Vesti

EDUKATIVNI KURS
"DONOŠENJE ODLUKA U PRAKSI"

Poštovane koleginice i kolege,
Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na edukativni kurs sa temom "Donošenje odluka u praksi" koji će se održati 28. marta 2019. godine u prostorijama Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Bulevar vojvode Mišića 25, Beograd.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da omogući razumevanje osnovnih principa zdravstvene ekonomske teorije i prakse i kako primena zdravstveno ekonomskih tehnika i metodologija može da poboljša donošenje odluka u zdravstvenom sistemu Srbije u ovim izazovnim vremenima.

Kome je kurs namenjen?

Kurs "Donošenje odluka u praksi" je namenjen donosiocima odluka, kreatorima zdravstvene politike, menadžerima u zdravstvenim ustanovama, zaposlenima u farmaceutskim kompanijama (u sektorima pristupa tržištu - Market Access, formiranja cena, zdravstvene ekonomije, regulative, marketinga i prodaje, medicinskom sektoru), lekarima i farmaceutima koji rade u javnom i privatnom sektoru.

PROGRAM

12:00 - 12:10 Registracija
12:10 - 12:20 Uvod u kurs i upoznavanje sa učesnicima kursa
12:20 - 12:45 Uloga zdravstvene ekonomije i procene zdravstvenih tehnologija u donošenju odluka, Tanja Novaković MSc Pharm, Predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS, ZEM Solutions doo
12:45 - 13:05 Alati za donošenje odluka u zdravstvu Mark Parker MSc, ZEM Solutions doo

13:05 - 13:30 Pauza
13:30 - 16:00 Radionica: “Donošenje odluka u praksi (vežba na primeru ONKOLOŠKIH LEKOVA)”
16:00 - 16:30 Diskusija, evaluacija i zatvaranje kursa
Znanje engleskog jezika je neophodno za učešće u ovom kursu.

INSTRUKTORI KURSA:

Kurs će voditi Tanja Novaković i Mark Parker, direktori ZEM Solutions d.o.o. (http://zem-solutions.com), koji imaju međunarodnu reputaciju u oblasti zdravstvene ekonomije i procene zdravstvenih tehnologija. Njihovo detaljno poznavanje evaluacija terapija u praksi, u zdravstvenim sistemima širom Evrope i u Srbiji, omogući će učesnicima da se upoznaju sa terminologijom i metodologijom zdravstvene ekonomije u kontekstu realnih uslova i da ih primene kako bi unapredili proces refundiranja i finansiranja lekova.

REGISTRACIJA

Učesnici kursaKotizacija za kurs (RSD)
SFUS članovi3000,00
Ostali4000,00
Studenti osnovnih studija2000,00

OBAVEŠTENJE

Uplata kotizacije se može izvršti na žiro račun Saveza farmaceutskIh udruženja Srbije 205-14830-24; Poziv na broj: 02-014406

KONTAKTI

Telefon/Fax:
+381 11 2648 385
+381 11 2648 386
e-mail: sfus@farmacija.org
Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) učestvuje na VII kongresu farmaceuta sa Sesijom na temu: "DONOŠENJE ODLUKA U ZDRAVSTVU IZ FARMAKOEKONOMSKE PERSPEKTIVE ".

Sesija će biti održana 12. oktobra 2018.godine, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Velika nam je čast da vas obavestimo da će Wija Oortwijn održati preliminarno predavanje “VALUE FRAMEWORKS AND DECISION MAKING AROUND THE GLOBE”. Wija je naučni sekretar HTAi globalnog političkog foruma: za 2016-2017. godinu (o vrednosnim okvirima), za 2017-2018. godinu (o skeniranju horizonta) i za 2018-2019. godinu (na dokazima iz realnih uslova).

Program Sesije je dostupan na web sajtu Sekcije www.farmakoekoomija.org.

Dobrodošli na Sesiju SFE SFUS VII kongresa farmaceuta!

S poštovanjem,
Predsednica Sekcije za farmakoekonomiju
Tanja Novaković

Zaključci sa Šeste međunarodne konferencije Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) "VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"

Poštovane kolege,

Ostvarenje finansijske stabilnosti i održivosti zdravstvenih sistema Srbije, ali i Crne Gore istaknuti su kao glavni prioritet na održanoj konferenciji. Da bi se oni realizovali potrebna je što hitnija institucionalizacija sistema procene zdravstvenih tehnologija, uvođenjem HTA principa u proces donošenja odluka i osnivanjem nezavisne HTA agencije "light" tipa koja će najvećim delom procenjivati kvalitet izveštaja procene zdravstvenih tehnologija. Ovo bi omogućilo efikasno i transparetno donošenje odluka. Agencija za procenu zdravstvenih tehnologija bi mogla da ima i regionalni karakter, kako bi se iskoristili zajedniči kapaciteti i resursi.

 

Na konferenciji su predstavljeni brojni "alati/instrumenti" koji bi mogli dopuniti proces procene zdravstvenih tehnologija kao što su specijalni ugovori, novi model refundacije (engl. Reimbursement mode for Development, RMD), koji je na konferenciji predstavio bivši državni sekretar Ministarstva zdravlja Poljske. Takođe je prikazan fiskalni zdravstveno ekonomski model kojim bi se sagledala javna ekonomija kao posledica investiranja u zdravstvo.

 

S obzirom da su u fokusu konferencije bili posebni ugovori, iskustva zemalja u kojima su oni bili zastupleni su pokazala da je za njihovu efikasnu primenu neophodno da prethodno bude sprovedena HTA analiza.

 

Kad je primena posebnih ugovora u pitanju, jedna od važnih poruka jeste da svakom MEA treba da se pristupi tako da se prilagodi leku, bolesti, državi u kojoj se sprovodi, kako bi se prilikom primene MEA što više izbegle administrativne procedure ali da se svakako sagledaju efekti njihove primene.

Jedan od scenarija koji bi mogao da pruži rešenje za region Balkana jeste implementacija HTA agencija u kombinaciji sa RMD modelom kako bi se privukle investicije u Sbiju, Crnu Goru i šire. Pri tom, HTA agencija bi mogla da se finansira radeći HTA analize ne samo za jednu državu nego i sve države regiona (takav model HTA agencije bio bi mešovit ( engl. mixed model HTA agency).

 

Na konferenciji je takođe istaknuta potreba za registrima pacijenata koji bi bili važni za sve učesnike u zdravstvenom sistemu a omogućili bi u isto vreme efikasnije sprovođenje HTA analiza i implementacije MEA.

Nedostatak pristupa inovativnim zdravstvenim tehnologijama uzrokuje značajnu štetu kako u region, svetu, a posebno u Srbiji. S druge strane, omogućavanje pristupa takvim tehnologijama je političi i finansijski složeno i izazovno.

Biće nam zadovoljstvo da se vidimo na našim budućim konferencijama.

Srdacan pozdrav,
Mr sci ph Tanja Novakovic
Predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS

"VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"

Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) organizuje Šestu međunarodnu konferenciju sa temom:
"VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"
koja će biti održana 2. juna 2017. godine, Beograd, hotel Metropol, Srbija.
(http://www.farmakoekonomija.org i http://www.farmacija.org/).
Program konferencije će biti proaktivan i jedinstven za Srbiju i region.
Glavne teme konferencije su:
Posebni ugovori
Veza posebnih ugovora i procene zdravstvenih tehnologija
Pristup personalizovanim lekovima, orfan lekovima i skupim terapijama
Posledice ekonomije jedne države na zdravlje i investicije u zdravstvu
Uloga registra pacijenata pristupu lekovima
Konferencija je namenjena donosiocima odluka, kreatorima zdravstvene poitike, menadžerima u zdravstvenim ustanovama, zaposlenima u farmaceutskim kompanijama (u sektorima pristupa tržištu, formiranja cena, zdravstvene ekonomije, regulative, marketinga i prodaje), lekarima i farmaceutima koji rade u javnom i privatnom sektoru.
Učesnici konferencije će imati priliku da steknu nova znanja od strane poznatih svetskih eksperata i razmene iskustva i mišljenja.
Učesnici konferencije Kotizacije za konferenciju
Do 25.marta 2017.Od 25.mart 2017.
SFUS Članovi225 € 275 €
Ostali 300 € 350 €
Studenti osnovnih studija 100 € 150 €
Večera ( Upoznajte eksperte50 € 50 €
IZVRŠNI ORGANIZATOR Agencija SMART TRAVEL PCO, Njegoševa 72a, Beograd, Telefon: + 381 11 770 2184 Fax: + 381 11 244 7524,E- mail adresa: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs Web adresa: www.smarttravelpco4.rs
Poštovane i drage koleginice i kolege,

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam čestitam jubilej Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i da nam poželim još uspešniji i kvaliteniji rad!
Povodom 10 godina od osnivanja Sekcije dala sam intervju koji je objavjen u BB Soft Informatoru.

Srdacan pozdrav,
Mr sci ph Tanja Novakovic
Predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS
Sesija SFE SFUS - VII Kongres farmaceuta Srbije
Petak 12.10. 2018./ Hotel Crowne Plaza , Beograd, Srbija
SFUS
DONOŠENJE ODLUKA U ZDRAVSTVU IZ FARMAKOEKONOMSKE PERSPEKTIVE
Preliminarni program


THE VALUE OF INNOVATION IN DECISION MAKING
VI međunarodna SFE SFUS konferencija
2. jun 2017. godine, Beograd, hotel Metropol, Srbija.

Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) organizuje Šestu međunarodnu konferenciju sa temom:
"VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"


Peta međunarodna konferencija - Predavači
9. i 10. oktobar 2015. godine Beograd, hotel Metropol
SFE SFUS
dr sc. Brian Godman, Institut za farmaciju i biomedicinske nauke Strathclyde, Glazgov, Velika Britanija, Karolinska Institut, Švedska

dr sc. Wija Oortwijn, partner, ECORYS NL Roterdam, Holandija

dr Krzysztof Landa, predsednik, MedInvest Scanner Ltd M.I.S, Poljska

mr sc. Mark Parker, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

mr sc. Angela Yu, istraživač Fakulteta za ekonomiju i političke nauke u Londonu, Velika Britanija

Timothy Johnston, lider programa za rast i ljudski razvoj, Jugoistočna Evropa, Evropa i centralna Azija, Svetska banka

dr sc. Dávid Dankó, direktor, Ideas & Solutions, Mađarska

dr Günter Harms, direktor za pristup tržištu i odnose sa javnošcu, Shire, Nemačka

mr sc. Vanesa Benković, konsultant za procenu zdravstvenih tehnologija i istraživanja u zdravstvu, Hrvatska

dr Bojan Trkulja, direktor, INOVIA, Srbija

mr sc. Tanja Novaković, predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS, Srbija

mr sc. Jovan Mihajlović, Institut za farmakoepidemiologiju i farmakoekonomiju, Odsek za farmaciju Univerziteta u Groningenu, Holandija

Livio Garattini, Mario Negri Institute, Milano, Italija

Jakub Adamski, Arcana Institut, Poljska

Alan Haycox, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menažment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

Norbert Wilk, Arcana Institut, Poljska

Neven Lovrinov, Terimanl d.o.o., Hrvatska

DA LI SMO SPREMNI ZA BIOSIMILARE?
Beograd, 28. april 2015. godina, hotel Crowne Plaza
Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije
Ciljevi konferencije su:
· Upoznavanje sa specifičnostima biofarmacetskih lekova i biosimilara,

· razumevanje regulative biofarmaceutskih i biološki sličnih lekova,

· predstavljanje kliničkog iskustva sa biološkim lekovima i uopšte,

· razmena iskustava i znanja sa stručnjacima iz regiona I Evrope.
Regulisano uvođenje novih lekova
11-13, maj 2015. godina, Varšava, Pojska
PIPERSKA grupa i Agency za HTA & Tarifni Sistem u Poljskoj i Svetska ždravstvena organižacija, Evropa
Kurs je prvenstveno namenjen zdravstenim stručnjacima koji se bave unapređenjem racionalnom upotrebom lekova posebno novih lekova.
Peti jadranski i Četvrti hrvatski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja
Šibenik, Hrvatske, 23. do 26. april 2015. godine
Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda liječenja Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora
Teme koje će na predstojećem kongresu biti u posebnom fokusu su: 'Uloga i značaj farmaceutske industrije na cjelokupno gospodarstvo država u regiji' te 'Potreba adaptacije modela za procjenu zdravstvenih tehnologija u državama s visokim rizikom održivosti financiranja zdravstvenih sustava u svrhu očuvanja transparentnosti i konkurentnosti'.
Registri pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i smanjenja troškova lečenja
5. februara 2015. godine, hotel Crowne Plaza, Beogradu u 13.00 h
Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije (SFUS)
Ciljevi konferencije su:
• Upoznavanje i predstavljanje značaja i vrednosti registara pacijenata
• Upoznavanje sa zdravstenim ishodima terapija i ishodima prijavljenim od strane pacijenata
• Razmena iskustava sa zemljama koje imaju iskustva sa primenom registara pacijenata u
korišćenju podataka za farmakoekonomske analize
• Upoznavanje sa primerima specijalnih ugovora (Risk sharing, Pay per Performance)
Procena zdravstvenih tehnologija za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite
15-16. decembar 2014.,Krakov, Poljska
IX Međunarodni Simpozijum CEESTAHC