BIOGRAFIJE

Petu međunarodna konferencija
Izazovi za efikasno zdravstvo Centralne i Istočne Evrope

Wija Oortwijn

Osnovne studije Wija Oortwijn je završila iz zdravstvenih nauka, a doktorat je uradila iz medicine. Dr Oortwijn ima više od 20 godina iskustva u pogledu analize politike zdravstvene zaštite, prirodnih nauka i javnom zdravlju. Primeri uključuju ex ante evaluaciju Nacrta EU Pravilnika o lekovima za pedijatrijusku upotrebu. Wija vodi projekat o uticaju HTA na propisivanje lekova za dijabetes i reumatoidni artritis u Evropi, SAD, Kanadi i Australiji i projekat koji se bavi procenom uticaja HTA u procesu formiranja cena lekova i refundacije u 10 odabranih srednje razvijenih zemalja. Ishodi ovih istraživanja su objavljeni u stručnom časopisu Health Policy. Pored toga, razvila je instrument za mapiranje nivoa HTA na nivou države. Ovo je primenjeno na 10 odabranih srednje razvijenih zemalja (Argentina, Brazil, Indija, Indonezija, Malezija, Meksiko i Rusija) kao i na zemlje koje su dobro poznate po svojim sveobuhvatnim HTA programima (Austrija, Kanada i Velika Britanija). Instrument i rezultati su objavljeni u International Journal of Technology Assessment in Health Care. Konačno, Wija je sprovela studiju o metodama i procesima koji mogu da podrže pravovremene odluke o refundaciji zdravstvenih tehnologija, naročito u Brazilu, Srbiji, Slovačkoj i Tajvanu. Takođe, koordinirala je i učestvovala u različitim Evropskim udruženjima koja su fokusirana na HTA (Eurassess, HTA Europe, ECHAHI/ECHTA). Osnivač je udruženja Member of International Society for HTA (HTAi) i bila je uključena u organizovanje nekoliko godišnjih HTAi konferencija. Osim toga, član je uređivačkog odbora International Journal of Technology Assessment in Health Care.

Krzysztof Łanda

Krzysztof Landa je osnivač Watch Health Care Foundation (www.WatchHealthCare.eu).Izvršni direktor MedInvest Scanner Ltd. General partner HTA Audit, bavi se kvalitetom HTA (Procena zdravstvenih tehnologija) izveštaja koji su namenjeni vlasti i javnim ustanovama u Poljskoj, ekspert je BCC o sistemu zdravstvene zaštite. Od 2010.do 2011. godine bio je predsednik Udruženja CEESTAHC - vodećeg udruženja za medicinu zasnovanu na dokazima i procenu zdravstvenih tehnologija za centralnu i istočnu Evropu, a 2004. godine je izabran za člana borda direktora međunarodne organizacije za HTA – HTAi i na dužnosti je bio do 2007. godine. Dr Landa je bio predsednik naučnog odbora Prvog godišnjeg HTAi sastanka u Krakovu, u Poljskoj. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu, a postdiplomske studije iz menadžmenta završio je na Institutu za javno zdravlje Jagiellonian Univerziteta u Krakovu. Promocija HTA u CEE regionu rezultirala je međunarodnom saradnjom u edukaciji i HTA.Dr Landa je organizovao brojne nacionalne i međunarodne HTA kurseve i konferencije.Od 2006 do 2007. godine, dr Landa je bio direktor Odeljenja za lekove u Nacionalnom zdravstvenom fondu Poljske. Od 2006 do 2008. godine, bio je konsultant Ministarstva zdravlja Republike Srbije i vođa tima na projektu Svetske banke za uvođenje HTA u Srbiju, implementacija principa zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima za definisanje paketa osnovnih zdravstvenih usluga i projektovanje HTA agencije.

Vanesa Benković

Vanesa Benković je magistrirala menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno završava doktorsku disertaciju iz zdravstvenih nejednakosti na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Završila je niz edukacija iz oblasti farmakoekonomije, zdravstvene ekonomije i naprednog modelovanja procene zdravstvenih tehnologija u Francuskoj i Austriji. Dobitnica je stipendije Otvorenog društva za trogodišnji program Global Health Economics koji sprovodi European University of St.Petersburg, u saradnji sa LSE i MIT fakultetima. Predaje farmakoekonomiju, finansiranje i zdravstvenu ekonomiju na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za farmaciju i biokemiju u Zagrebu, i zdravstvenu statistiku na kursu European University of St.Petersburg - GHE. Njeno područje rada uključuje iscrpnu listu zdravstveno ekonomskih analiza lekova, pomagala, tehnologija i studija tereta bolesti za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, kao i niz istraživačkih metodologija za razne EU JA projekte kao što su Urban health centers EuropeiCross border patient registries initiative (PARENT). Vanesa se takođe bavi dizajnom i sprovođenjem tržišnih i naučnih istraživanja u zdravstvu. Njeni nedavni angažmani uključuju poslove analitike zdravstvene poslovne inteligencije za projekat Ministarstva zdravlja HR finansiran od strane Svetske banke, strateška savetovanja za farmaceutsku industriju i zdravstvene upravne autoritete u regionu. Objavljuje radove iz područja metodologije, istraživanja, javnog zdravlja, farmakoekonomije i zdravstvene ekonomije. Trenutno radi na primeni IT rešenja na području polifarmacije i adherencije.

Norbert Wilk

Direktor odseka za konsultacije Arcana Instituta. Tri godine je bio zamenik direktora za HTA i internacionalnu saradnju Agencije za procenu zdravstvenih tehnologija i tarifni sistem u Poljskoj. Odgovoran je za uvođenje dvostepenog sistema (procen – ocena) pripreme preporuka za finansiranje zdravstvenih tehnologija u Poljskoj koja je zasnovana na dokazima u skladu sa EBM/HTA principima. Bio je šef Odseka za akreditaciju Ministarstva zdravlja, gde je njegov rad doveo do izdavanja prvih standarda kvaliteta u praksi kao deo propisa – za laboratorije za medicinsku dijagnostiku. Takođe, radio je na reviziji liste za refundaciju u Jedinici za refundaciju i cene, Odeljenja za lekove, Ministarstva zdravlja. Ko-autor je prvih HTA izveštaja za Poljsku dok je radio u Birou za standardizaciju Centra za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj nezi.

Angela Yu

Angela Yu je 2015.godine završila Master studije iz Zdravstvene politike, planiranja i finansija na zajedničkom projektu Londonske škole za ekonomiju i Londonske škole higijene i tropske medicine. Pre Master studija, Angela je radila 5 godina u Kini kao konsultant u menadžmentu sa grupom IMS Health. Kao konsultant, bila je zadužena za multinacionalne kompanije za biofarmaciju, NVO i udruženja industrije, koje su pomogle da se povećaju mogućnosti za sprovođenje politike cena i pristupa tržištu.Tokom rada u Kini, učestvovala je u mnogim projektima analize i kreiranja zdravstvene politike, koji imaju za cilj da se osigura budućnost politike cena i pristupa tržištu u Kini, kako bi se zadovoljile potrebe kineske populacije.

Mark Parker

Mark Parker je viši saradnik za ekonomsko modelovanje odseka za zdrаvstvenu ekonomiju Univerziteta u Liverpulu u Velikoj Britаniji i Jedinice za kliničke studije iz oblasti kancera u Liverpulu.Tehnički je direktor kompanije Evaluate Econ Ltd. Osnovno obrazovanje završio je iz oblasti softvera i elektronskog inženjerstva i realnog vremena "digitalna obrada signala", zajedno sa RF dizajnom, na Univerzitetu u Mančesteru. Mаgistаrske studije iz zdrаvstvene ekonomije nа Univerzitetu u Yorku završio je 2009.godine. Trenutno radi na doktorskoj tezi iz oblasti zdravstveno ekonomskog modelovanja na Univerizitetu u Liverpulu. Mark Parker je autor modela i poruka zasnovanih na dokаzima za globalne dosijee za širok spektаr bolesti i za HTA izveštaje koji se podnose NICE, SMC i CVZ, kao i analiza za interno donošenje odlukа. U svojoj profesionalnoj karijeri radio je sa sledećim kompanijama: GSK (vаkcine), Sаnofi Aventis (dijаbetes), Wirral Primary Care Trust (validacija podataka iz realnog života), CHAMPS (intervencije za regulisanje telesne težine) i Shire (biološka terapija u hroničnim stanjima). Mark Parker ima veliko iskustvo i stručnost u više terapijskih oblasti, populacionom modelovanju, ekonomiji, razvoju softvera, distributivnim sistemima i računarstvu, veštačkoj intelingenciji. Primenjujući stečene veštine i znanja razvio je argumente zasnovane na dokazima za procene zdravstvenih tehnologija. Navedene obuke, obrаzovаnje i iskustvo omogućili su primenu nаjsаvremenijih svetskih tehnika zа rešаvаnje složenih problemа na metodički, trаnspаrentаn i rаzumljiv nаčin, sа osnovnim fokusom nа trаnsfer znаnjа. Uživa u sportovima na vodi, snegu i vožnji motorom.

Tanja Novaković

Tanja Novaković je od osnivanja 2006. godine predsednica Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Osnivač je udruženja ISPOR Srbija i od 2007 do 2009. godine bila je potpredsednica ISPOR Srbija. Od 2001.godine radi u farmaceutskoj kompaniji, Galenika a.d., kao produkt menadžer za neuropsihijatrijske lekove. Tanja Novaković je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završila poslediplomske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Gentu, u Belgiji. Ona je autor "Priručnika za farmakoekonomske evaluacije", prve takve publikacije iz oblasti farmakoekonomije u Srbiji. Kao predsednica Sekcije za farmakoekonomiju kroz aktivnosti Sekcije učestvuje u razvoju zdravstvene ekonomije, farmakoekonomije i procene zdravstvenih tehnologija. Kao autor prvog Vodiča za farmakoekonomske evaluacije, Tanja Novaković učestvuje u kreiranju zdravstvene politike u Srbiji. Koautor je u jednom od prva tri HTA izveštaja za Srbiju. Takođe je bila angažovana da vodi grupu eksperata za definisanje postojećih elemenata paketa osnovnih zdravstvenih usluga u Srbiji (projekat Svetske banke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije). Tanja Novaković je organizovala i bila predavač na mnogim nacionalnim skupovima i međunarodnim konferencijama koje su rezultirale u međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja i razvijanju farmakoekonomije i HTA u Srbiji.

Dávid Dankó

David Danko je generalni direktor konsultanske kompanije Ideas & Solutions, specijalizovane za oblast zdravstva gde sarađuje sa vodećim proizvođačima lekova i medicinskih sredstava na kreiranju uvođenja novih lekova na tržište, lokalnih portfolio strategija i pacijentovog pridržavanja terapije. Nakon završenih studija u Švedskoj i Nemačkoj 2003. magistrirao ekonomiju na Corvinus Univerzitetu, a 2012. je odbranio doktorsku tezu i objavio udžbenik o politici refundacije lekova. U periodu od 2003. do 2008. radio je kao konsultant u oblasti zdravstvene zaštite sa lokalnim i multinacionalnim kompanijama kao i za Vladu Mađarske. Od 2008. do 2010. radio je kao zamenik šefa Odeljenja za refundaciju mađarskog nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje gde je bio prvenstveno odgovoran za strategije refundacije lekova i medicinskih sredstava, koncept razvoja međunarodne saradnje i koordinacije IT razvoja, kao i za istraživačke i analitičke aktivnosti. David Danko je predavač na Fakultetu za klinička istraživanja u Beču, Univerzitetu u Lionu (EMAUD), Semmelweis Univerzitetu u Budimpešti, Eötvös Lorand Univerzitetu, redovan je predavač na međunarodnim radionicama i konferencijama iz oblasti refundacije lekova i medicinskih sredstava.

Bojan Trkulja

Bojan Trkulja je direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova – INOVIA, od 2010. godine. Rođen je 1971.u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Po obavljenom stažu i položenom državnom ispitu, od decembra 1999. godine radio je u predstavništvu kompanije „F. Hoffmann La Roche“ u Beogradu. Tokom narednih 11 godina radio je na različitim pozicijama, od stručnog saradnika, preko Medical i Product Manager-a, Compliance Officer-a i Market Access Manager-a. Bojan je srećno oženjen.

Brian Godman

Brian radi na unapređenju politike za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti novih i postojećih lekova, zajedno sa zdravstvenim vlastima i fondovima za zdravstveno osiguranje širom sveta, uključujući preko 30 zemalja u Evropi i regionu. Ovo podrazumeva razvoj novih modela za optimizaciju uvođenja novih lekova, uključujući onkološke i orfan lekove, a sve na osnovu iskustva stečenog radom u polju konsultacija i farmaceutske industrije. Iz ovakvog rada proisteklo je preko 100 publikovanih radova u stručnim časopisima u proteklim godinama, pri čemu je većina dostupna kroz Pub Med bazu. Brian će koristeći svoje iskustvo, govoriti o ključnim pitanjima vezanim za onkološke lekove i potencijalnim načinima unapređenja ove oblasti.

Günter Harms

Nakon završetka Farmaceutskog fakulteta i doktorata na Univerzitetu Kiel, u Nemačkoj, dr Harms prelazi u menadžment unutar Instituta za sistemska istraživanja javnog zdravlja; konsultanske firme i Centra za saradnju Svetske zdravstvene organizacije. Njegove nadležnostisu zdravstvena ekonomija, farmakoepidemiologija i sistemska istraživanja zdravstvene zaštite. 1996. godine prelazi u Ferring GmbH u Nemačkoj u deo za razvoj lekova i regulatornih poslova. 1999. godine, dr Harms prelazi u Novartis Pharma AG, prvo u odeljenje za razvoj lekova. Nakon toga dobija mesto u strateškom menadžmentu u Novartis global sa sedištem u Bazelu, u Švajcarskoj i nakon toga u SAD. Nakon povratka iz SAD, kao direktor Novartis globalnih odnosa sa javnošću, dr Harms je bio odgovoran za veliki broj projekata uključujući pristup tržištu, HTA, reforme zdravstvene zaštite i pitanja cena. 2009-2011 kao Direktor odseka za cene u Novartis-u, bio je odgovoran za implementaciju Novartis-ove strategije cena i sistema refundacije za zemlje centralne i ustočne Evrope, Tursku, Rusiju i CIS. 2011. dr Harms se pridružio Shire Human Genetic Therapies i trenutno je direktor pristupa tržištu i odnosa sa javnošću, odgovoran za Shire Centralne i Istočne Evrope.

Jovan Mihajlović

Jovan Mihajlović, ekonomista u zdravstvu, je doktorant Univerziteta u Groningenu, u Holandiji i vlasnik konsultantske kompanijeMihajlović HealthAnalytics (MiHA). On je diplomirani farmaceut i završava doktorsku disertaciju sa temom "Ekonomske studije target terapija raka u Srbiji". Jovan ima značajno iskustvo u farmaceutskoj industriji u kojoj je proveo 7 godina u oblasti prodaje i marketinga. Kroz svoju kompaniju MiHA je dizajnirao modele isplativosti i uticaja na budžet, sprovodio epidemiološke/farmakoepidemiološke studije, sistematske preglede literature i mrežne meta-analize za akademske institucije i industriju u Srbiji i Holandiji. Objavio je nekoliko studija u renomiranim medicinskim časopisima i bio govornik na brojnim farmakoekonomskim i onkološkimstručnim sastancima.

Jakub Adamski

Jakub Adamski, advokat. Specijalizovan je u savetovanju o pristupu tržištu i finansiranju zdravstvenih tehnologija koje su finasirane iz javnih fondova, naročito za lekove koji se refundiraju, namirnice za specijalnu nutritivnu upotrebu i medicinska sredstva, kao i za ostala pitanja vezana za sistem zadravstvene zaštite. Radio je 6 godina u Odeljenju za politiku lekova i farmaciju. Kao glavni stručnjak bio je odgovoran, između ostalog, za refundiranje za terapiju i lekove, politiku orfan lekova i internacionalnu saradnju u vezi refundiranja lekova. Bivši je član Tima za orfan bolesti (savetodavno telo Ministarstva zdravlja) i European Union’s Committee of Experts on Rare Diseases. Predstavlja Ministarstvo zdravlja u radnoj grupi EU Saveta i Evropske komisije i mreže Država članica za refundaciju lekova. Ko-autor je nekoliko publikacija o cenama lekova i politici zdravstvene nege.
Sesija SFE SFUS - VII Kongres farmaceuta Srbije
Petak 12.10. 2018./ Hotel Crowne Plaza , Beograd, Srbija
SFUS
DONOŠENJE ODLUKA U ZDRAVSTVU IZ FARMAKOEKONOMSKE PERSPEKTIVE
Preliminarni program


THE VALUE OF INNOVATION IN DECISION MAKING
VI međunarodna SFE SFUS konferencija
2. jun 2017. godine, Beograd, hotel Metropol, Srbija.

Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) organizuje Šestu međunarodnu konferenciju sa temom:
"VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"


Peta međunarodna konferencija - Predavači
9. i 10. oktobar 2015. godine Beograd, hotel Metropol
SFE SFUS
dr sc. Brian Godman, Institut za farmaciju i biomedicinske nauke Strathclyde, Glazgov, Velika Britanija, Karolinska Institut, Švedska

dr sc. Wija Oortwijn, partner, ECORYS NL Roterdam, Holandija

dr Krzysztof Landa, predsednik, MedInvest Scanner Ltd M.I.S, Poljska

mr sc. Mark Parker, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

mr sc. Angela Yu, istraživač Fakulteta za ekonomiju i političke nauke u Londonu, Velika Britanija

Timothy Johnston, lider programa za rast i ljudski razvoj, Jugoistočna Evropa, Evropa i centralna Azija, Svetska banka

dr sc. Dávid Dankó, direktor, Ideas & Solutions, Mađarska

dr Günter Harms, direktor za pristup tržištu i odnose sa javnošcu, Shire, Nemačka

mr sc. Vanesa Benković, konsultant za procenu zdravstvenih tehnologija i istraživanja u zdravstvu, Hrvatska

dr Bojan Trkulja, direktor, INOVIA, Srbija

mr sc. Tanja Novaković, predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS, Srbija

mr sc. Jovan Mihajlović, Institut za farmakoepidemiologiju i farmakoekonomiju, Odsek za farmaciju Univerziteta u Groningenu, Holandija

Livio Garattini, Mario Negri Institute, Milano, Italija

Jakub Adamski, Arcana Institut, Poljska

Alan Haycox, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menažment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

Norbert Wilk, Arcana Institut, Poljska

Neven Lovrinov, Terimanl d.o.o., Hrvatska

DA LI SMO SPREMNI ZA BIOSIMILARE?
Beograd, 28. april 2015. godina, hotel Crowne Plaza
Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije
Ciljevi konferencije su:
· Upoznavanje sa specifičnostima biofarmacetskih lekova i biosimilara,

· razumevanje regulative biofarmaceutskih i biološki sličnih lekova,

· predstavljanje kliničkog iskustva sa biološkim lekovima i uopšte,

· razmena iskustava i znanja sa stručnjacima iz regiona I Evrope.
Regulisano uvođenje novih lekova
11-13, maj 2015. godina, Varšava, Pojska
PIPERSKA grupa i Agency za HTA & Tarifni Sistem u Poljskoj i Svetska ždravstvena organižacija, Evropa
Kurs je prvenstveno namenjen zdravstenim stručnjacima koji se bave unapređenjem racionalnom upotrebom lekova posebno novih lekova.
Peti jadranski i Četvrti hrvatski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja
Šibenik, Hrvatske, 23. do 26. april 2015. godine
Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda liječenja Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora
Teme koje će na predstojećem kongresu biti u posebnom fokusu su: 'Uloga i značaj farmaceutske industrije na cjelokupno gospodarstvo država u regiji' te 'Potreba adaptacije modela za procjenu zdravstvenih tehnologija u državama s visokim rizikom održivosti financiranja zdravstvenih sustava u svrhu očuvanja transparentnosti i konkurentnosti'.
Registri pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i smanjenja troškova lečenja
5. februara 2015. godine, hotel Crowne Plaza, Beogradu u 13.00 h
Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije (SFUS)
Ciljevi konferencije su:
• Upoznavanje i predstavljanje značaja i vrednosti registara pacijenata
• Upoznavanje sa zdravstenim ishodima terapija i ishodima prijavljenim od strane pacijenata
• Razmena iskustava sa zemljama koje imaju iskustva sa primenom registara pacijenata u
korišćenju podataka za farmakoekonomske analize
• Upoznavanje sa primerima specijalnih ugovora (Risk sharing, Pay per Performance)
Procena zdravstvenih tehnologija za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite
15-16. decembar 2014.,Krakov, Poljska
IX Međunarodni Simpozijum CEESTAHC